מיזם Clima-Med  מיועד לסייע לרשויות מקומיות באגן הים התיכון

לתכנן כיצד להתמודד עם האתגרים החדשים שצופן לנו העתיד.

אנו חיים בתקופה של שינויי אקלים ודלדול משאבי כדור הארץ. 

הרשויות המקומיות חייבות לקחת על עצמן, יחד עם הממשלה, את נושא הקיימות וההתמודדות עם שינויי האקלים.

מבחינת הרשויות המקומיות נדרשת היערכות הכוללת חשיבה רחבה והכנת תכניות עבודה רוחביות העונות על השאלות המרכזיות:

  • איך משתמשים באנרגיה בתבונה,
  • איך משמרים את משאבי האנרגיה והמים,
  • איך מתמודדים עם פסולת, שינוע, תחבורה בתוך הישוב בשיגרה ובחרום
  • חיזוק כלכלה מקומית,
  • שיפור הבניה הפרטית והציבורית ועוד. 

מניסיון שנרכש במדינות רבות באירופה עולה כי כלכלה שמתחשבת יותר בסביבה:

  • מחזקת עסקים מקומיים,
  • מגבירה את השימוש באנרגיות מתחדשות
  • משפרת מהותית את בריאות התושבים
  • וכמו כן את החוסן של הישוב להתמודד עם שינויי האקלים הצפויים.

 

צוות קרן אנרגיה שמפעיל את התוכנית בארץ

משמש גם כ HELP DESK לכל פניה בנושא של תוכניות עבודה ותמיכות ברשויות המקומיות

בנושאי התאמה לשינויי אקלים וצמצום פליטות

 

.

נלקח מאתר: ענף האנרגיה

השירותים שלנו

התייעלות אנרגטית

ניהול צריכת אנרגיה

מערכות ניהול אנרגיה