קורס ממוני אנרגיה סתיו 2021

לנציגי רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

כולל התמחות בנושא הסתגלות לשינויי אקלים וניהול מערכות אנרגיה

ישראל מתחממת

קורס ממונה אנרגיה לנציגי רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

המוסד המסמיך:קרן ידע אנרגיה בע"מ
מועד פתיחת הקורס:6/10/21
יום הלימוד והשעה:המפגשים יהיו בימי רביעי מתשע עד השעה  שלוש *
ההכשרה מקוונתההכשרה תתבצע בלימודים מקוונים ב ZOOM – הכשרה מרחוק

ותכלול לפחות 3 מפגשים / סיורים מקצועיים וסקרי אנרגיה

מרצה מוביל (אחראי אקדמי):עופר קרן ofer@kerenrg.com
מנהל אדמניסטרטיבי:סמדר קרן smadar@kerenrg.com
דרישות ידע קודםאין דרישות לידע קודם
השתתפות בכל המפגשים

נדרש להשלים את כל המפגשים

נוכחות 80% מהמפגשים   ON LINE

את כל המפגשים יש  להשלים מהקלטות  ולבצע את כל המטלות

מחיר ההכשרהההכשרה בעלות של 3,300 ₪ בתוספת מע"מ
להרשמהhttps://forms.gle/PHj6GcyjcU53SpRy8