כל ארגון יכול לחסוך מיידית 15% מעלויות האנרגיה ללא השקעה מהותית ולהפוך את ההתייעלות לכלי להעלאת ערך
חזור לראשי הדפס כתבה
בשלוש השנים האחרונות עלו מחירי החשמל ב-32%. מחירי הדלקים עלו אף הם. במקביל, עומדים מפעלים וספקי שירותים בפני דרישה מתמדת להוזלת המוצר/שירות לציבור הלקוחות. תהליך שיטתי להתייעלות בצריכת האנרגיה הינו, אם כן, צו השעה לכל ארגון חפץ חיים.

החדשות הטובות הן שכל ארגון יכול להשיג התייעלות של 15% בעלויות האנרגיה ללא השקעה מהותית. ארגונים שישקיעו בתהליך יוכלו להשיג התייעלות של 30% בעלויות האנרגיה ואף יותר. במרבית המקרים ROI להשקעות אלה עומד על שנה-שנתיים. מעטות הן ההשקעות בעלות כדאיות כה גבוהה. במאמר זה אציג שיטה להשגת התייעלות מהותית בצריכת האנרגיה. ארגונים שישכילו למסד תהליך התייעלות שיטתי יחסכו כסף ואף יוכלו להציג תדמית של ארגון ירוק.

1. ניהול משאבי האנרגיה בארגון
השלב הראשון בתהליך ההתייעלות הוא החלטה על ניהול המשאב. במרבית הארגונים מהוות עלויות האנרגיה את המרכיב השלישי בגודלו בעלות המכר לאחר חומרי גלם ועלויות שכר. אולם בעוד שלחומרי הגלם אחראי מנהל הרכש, ולעובדים אחראי מנהל משאבי אנוש, הרי שבמרבית הארגונים אין מנהל שאחראי על צריכת האנרגיה.
על הנהלת הארגון להטיל על אחד המנהלים את האחריות לצריכת האנרגיה, להגדיר לו תחומי אחריות ויעדים, ולתת לו סמכויות ומשאבים לביצוע תפקידו.

2. מדידה ובקרה
כמו בכל דיאטה גם בתהליך ההתייעלות בצריכת האנרגיה מדידה היא חלק חיוני בתהליך. ידוע כי "מה שלא מדיד לא ניתן לנהל". קל מאוד למדוד את צריכת החשמל של כל צרכן אנרגיה מהותי. ארגון שנכנס לתהליך ההתייעלות צריך למדוד את צריכת האנרגיה הכללית ושל צרכנים מהותיים על מנת לבחון את השפעת צעדי ההתייעלות שננקטו. מעקב ובקרה יומיים/שבועיים יאפשרו לארגון לתכנן את הוצאות האנרגיה ויהפכו את חשבון החשמל ממעמד של "גזירה משמיים" להוצאה בשליטה.
בנוסף, על הארגון לנהל מעקב שוטף אחר מדד אנרגיה ליחידת תפוקה. מדד זה נקרא "עצימות אנרגיה". המעקב יאפשר לארגון לנטרל השפעות של שינויים בתפוקות על צריכת האנרגיה, ולקבל תמונת מצב אמיתית באשר לצריכה.

3. מימוש ששת השלבים בפירמידת ההתייעלות
כדי לייצר תהליך התייעלות על בסיס איתן יש לבצע את השלבים המתוארים בפירמידה על פי סדר הופעתם מלמטה למעלה.

הפעל רק מה שצריך – יש לוודא כיבוי של כל צרכן אנרגיה שאינו תורם באותו רגע לתפוקת הארגון. מכונות שנשמרות חמות או שהמסועים שלהם מסתובבים למרות שהמכונה בתקלה הן דוגמאות נפוצות במפעלי תעשיה. בבתי ספר אנו מבחינים בהשארת מערך מיזוג אויר פועל לאחר שעות הלימודים.
הפעל רק מתי שצריך – תעריף החשמל משתנה על פי שעות היממה, ימות השבוע ועונות שנה. מחירי קילווט בשעות הפסגה בחודשי הקיץ גבוה פי 4 מהמחיר בשעות השפל (1.16 ₪ לעומת 0.3 ₪). הסטת פעילות משעות הפסגה לשעות השפל תייצר לארגון חיסכון מהותי.
אלמנטים פאסיביים – ניתן באמצעים פשוטים להכניס למבנה אור יום ולחסוך בתאורה, לאוורר בלילות ובשעות קרירות ולחסוך במיזוג, לבודד מקור/חום של הסביבה, לצבוע את הגג בלבן והצליל פתחים ובכך להפחית את העומס התרמי ב 5-10%.
שימוש מושכל באנרגיה – יש להקפיד להפעיל תהליכים/מכונות רק בעומס מלא. כפי שלא כדאי להפעיל מכונת כביסה לבגד אחד, או להסיע 5 אנשים באוטובוס, כך גם לא כדאי להפעיל את המיזוג בכל המבנה עבור מנהל אחד שעובד ביום שישי, או להפעיל את מערך האויר הדחוס כולו עבור מכונה קטנה שצריכתה שולית. יש למצוא פתרונות נקודתיים למקרים אלה.
גריטת ציוד – במרבית המקרים אנו מעדיפים להשאיר ציוד בן 15-20 שנה שעובד/פועל למרות שקיימים בשוק מוצרים יעילים בהרבה. על הארגון להכין תוכנית לשדרוג הציוד. ניתן למשל להחליף צ'ילר בהשקעה של 1.5 מלש"ח ולהחזיר השקעה זו בשנתיים כתוצאה מהחיסכון באנרגיה.
שימוש חוזר באנרגיה – כדאי מאוד לארגון להשתמש באנרגיה יותר מפעם אחת. דוגמה נפוצה היא שימוש בחום הנפלט ממדחס אויר לחימום מי מקלחות העובדים. קאונטרי קלאב יכול לחמם את מי הבריכה ע"י שימוש בחום הנפלט מהצ'ילר.

לסיכום, התייעלות שיטתית בצריכת האנרגיה יכולה לייצר לארגון חיסכון מהותי, להעלות את כושר התחרות שלו בשווקים ובכך להגדיל את ערך הפירמה. צעדי ההתייעלות פשוטים ברובם לביצוע והשקעות בתהליך מחזירות עצמן מהר מאוד.

להן מוצגות תוצאות תהליך ההתייעלות במפעל שמיישם עקרונות אלו. החיסכון שהושג בחודשים ינואר-מאי 2013 לעומת התקופה במקבילה ב 2012 עומד על 160,000 ₪ וזאת ללא השקעה מהותית.

http://newsletter.pwizard.com/shared/page.py?id=41F4AB8B-742A-405A-A434-A517B8836AC7&preview=on&p=14947