פעילות קרן אנרגיה בעיר אילת

חברת קרן אנרגיה עובדת בעיר אילת במשך כשנה וחצי במטרה לצמצם את צריכת החשמל בכלל צרכני העירייה ובפרט במוסדות החינוך.

תהליך ההתייעלות כולל בתוכו הטמעת נושא החיסכון באנרגיה במוסדות העירייה. במהלך שעות ההטמעה אנחנו מציפים את הנושא כך שיגיע למודעות עובדי העירייה, מנהלי בתי הספר, אנשי התחזוקה, התלמידים ומשפחותיהם.
בתחילת התהליך אנחנו מבצעים סקרי אנרגיה כדי לקבל אומדן על דרכים נוספות שניתן לייעל את מערכות המיזוג, התאורה והחשמל בעיר.
לאורך כל התהליך אנחנו מעבירים הרצאות והדרכות מקצועיות למנהלי מוסדות החינוך ואבות הבית.
מוסדות החינוך מקבלים ליווי אישי לאורך כל ימות השנה בכל נושא שקשור להפחתת צריכת החשמל והתייעלות (כולל טלפונים, מיילים ומפגשים אישיים).
ההתייעלות מבחינת מערכות טכניות כוללת 3 שלבים: בשלב ראשון הנחייה על שמירת תקינות ציוד קיים ויעילותו ולכן אנחנו מלווים את אנשי התחזוקה ומנחים אותם לביצוע ביקורת ובדיקות שנתיות בבתי הספר (כגון מעקב על ניקיון תקופתי למסנני יחידות המיזוג) . שלב שני כולל דיווחי אספקת אנרגיה מיותרת ומעקב אחרי תכנות זמני אוטומציה ופיקוד. בשלב שלישי אנחנו נעזרים בידע שלנו ושל אנשי התחזוקה למציאת תקלות הגורמות לאיבוד אנרגיה, מדווחים עליהן ומקדמים פתרונות אפשריים לכל גוף (כגון: בריחת אויר מטופל מפתחי פליטת עשן בתקרה, צ'ילר שעובד בטמפרטורות לא יעילות, לוח כבלים במצב ידני במקום אוטומטי).
מערכת מונה חשמל מותקנת במוסדות החינוך לצורך ביצוע מעקב על צריכת החשמל. חברת קרן אנרגיה מפקחת ברמה יומית על צריכת בתי הספר. המנהלות מקבלות גרפים יומיים של צריכת החשמל ישירות למייל ונעזרות בנו כדי להבין את משמעות הגרף וכיצד ניתן לייעל את הצריכה היומית.
קרן אנרגיה ממליצה על ביצוע פעולות לחיסכון באנרגיה.
קרן אנרגיה מבצעת ליווי השקעות וקבלת מכרזים בתחום החיסכון באנרגיה
החברה איתרה פרויקטים זעירים לביצוע מידי ופעלה להשגת תקציבים ממשלתיים וממקורות נוספים לטובת התייעלות וחיסכון באנרגיה בעיר.
בעקבות הצורך במינוי ממונה אנרגיה אישי לבתי הספר, חברת קרן אנרגיה שכרה עובד נוסף שמטרתו לעזור ולקדם את נושא חיסכון הצריכה בבתי הספר.
בשנה הקרובה אנו מתכוונים להעמיק את הקשר עם מוסדות החינוך, לקבל פידבק (היזון חוזר) מתלמידי בתי הספר ומהמורים, להוסיף בחלק מבתי הספר מסכי בקרה על צריכת האנרגיה, מסכים שיציגו את הצריכה בזמן אמת , ובנוסף לתקשר את נושא החיסכון במשאבים לכל התושבים בעיר.
היעד שאנו מכוונים אליו הוא חיסכון של 7% לפחות בהוצאות על האנרגיה באילת.
את הפעילות באילת יזם מר יואל הרשקוביץ, מנהל אגף הפרויקטים וממונה האנרגיה של העיריה, לפני חמש שנים מול חברת נידן מערכות. כיום ניתן להתגאות בשיתוף פעולה מלא ותמיכה קבועה של ראש העיר, סגן ראש העיר, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף התחזוקה, מנהלי בתי הספר עובדי העיריה ומשרד האנרגיה.