סקר אנרגיה בבתי ספר באילת

בכל שנה חשבונות החשמל שלנו עולים. אנחנו מנסים לחסוך – מחליפים נורות ליעילות יותר, מחליפים מקררים
ומזגנים בחדשים בהתאם להמלצת משרד האנרגיה ובכל זאת כל שנה משלמים יותר על החשמל.

העירייה החלה לפעול בבתי התושבים ובמוסדות החינוך כדי לצמצם את צריכת החשמל.
אנו פועלים יחד: תלמידים , מורים ועובדי העירייה במטרה להראות לכולם שאפשר לבצע שינוי בתרבות הצריכה ולצמצם מהותית את חשבונות החשמל.

לצורך בחינת האפשרויות הנוספות להתייעלות נשמח לעזרתכם במילוי השאלון המצורף.
ככל שיותר תושבים ובעיקר תלמידים ימלאו את השאלון נקבל תמונה טובה יותר של הנושאים הדורשים טיפול מיידי.
קישור לשאלון:

תודה על שיתוף הפעולה,

חברת קרן ידע אנרגיה
מפעילת תכנית ההתייעלות העירונית